ორის მენეჯერი - ორისი

ორგანიზაციის მართვის კომპიუტერული სისტემები

+995 32 260 43 43

ka en

ორის მენეჯერი

სისტემის ძირითადი შესაძლებლობები და მომსახურება:

”ორის მენეჯერი” წარმოადგენს ორგანიზაციის საქმიანობის საფინანსო და მენეჯერული აღრიცხვის ERP ტიპის პროგრამულ უზრუნველყოფას.

“ორის მენეჯერი” აერთიანებს სხვადასხვა საქმიანობის მართვას და ბუღალტრულ აღრიცხვას.

“ორის მენეჯერი” რეალიზებულია საფინანსო მენეჯმენტის, ბუღალტერიის, წარმოების, სასაწყობო აღრიცხვის, მარაგების, შესყიდვების, გაყიდვების, დიტრიბუციის და სხვა ბიზნეს პროცესების აღრიცხვისა და მართვის ამოცანები და მოდულები.

“ორის მენეჯერთან” მუშაობენ სხვადასხვა საქმიანობის საწარმოები და ორგანიზაციები.

სავაჭრო, საცალო, საბითუმო და სადისტრიბუციო

სამედიცინო, კლინიკა, აფთიაქი.

-სამრეწველო და სხვადასხვა დარგი.

-სახელმწიფო

- საბიუჯეტო სამინისტროები, დეპარტამენტები.

-მომასხურება და სხვადასხვა სფერო.

“ორის მენეჯერის” პირადი მომხმარებლები.

- ბუღალტერები, ფინანსისტები.

- სხვადასხვა ბიზნეს პროცესების მენეჯერები და ოპერატორები.

- საინფორმაციო ტექნოლოგიების სპეციალისტები.

მომსახურება:

  1. კონსულტაციები (Hot Line)
  2. საგადასახადო ფორმების განახლება
  3. ვერსიების განახლება
  4. პროგრამული უზრუნველყოფის დამუშავება დაკვეთით