განსხვავებები ორის ბუღალტერია 5-სა და 7-ს შორის - ორისი

ორგანიზაციის მართვის კომპიუტერული სისტემები

+995 32 260 43 43

ka en

განსხვავებები ორის ბუღალტერია 5-სა და ორის ბუღალტერია 7-ს შორის

ორის ბუღალტერია 7 არის ახალი, ორის ბუღალტერია 5-თან შედარებით განვითარებული პროგრამული პროდუქტი. ის შექმნილია ახალ პლატფორმაზე, უახლესი სტანდარტების გათვალისწინებით. მასში დამატებულია ტექნოლოგიური და ფუნქციონალური სიახლეები, ასევე ახალი ლიცენზიის ტიპები.

ორის ბუღალტერია 7-თან სამუშაოდ არ არის საკმარისი მხოლოდ ორის ბუღალტერია 5-ის ლიცენზია. თუ ფლობთ ორის ბუღალტერია 5-ის ლიცენზიას განახლების უფლებით, შეგიძლიათ კომპანია „ორისიდან“ დამატებითი ანაზღაურების გარეშე მიიღოთ ახალი ორის ბუღალტერია 7-ის ლიცენზიაც, ამის შემდეგ ერთი გასაღებით ორივე პროგრამით შეძლებთ მუშაობას, თუ თქვენი გასაღები თავასებადია ორის ბუღალტერია 7-თან.

იხილეთ ელექტრონული გასაღებების თავსებადობა ორის ბუღალტერია 7-თან.
ორის ბუღალტერია 5 ორის ბუღალტერია 7
საბუღალტრო განსხვავებები
ოპერაციები ინახება ორმაგი გატარების სახით ოპერაციები ინახება T ოპერაციის სახით. აღარ არის საჭირო ტრანზიტული ანგარიშების გამოყენება საწყობებს/პროექტებს შორის ბრუნვისთვის და ანალიტიკასთან დაკავშირებული მოქმედების შესასრულებლად.
ბალანსგარეშე გატარება ორმაგი გატარების სახით T ოპერაციაში ერთი გატარების ჩანაწერით. არ საჭიროებს დაბალანსებას.
ერთი ბაზური (სააღრიცხვო)ვალუტა ორი ბაზური(სააღრიცხვო)ვალუტა. ფინანსური ანალიზი (კონსოლიდაცია) არა მარტო ლარში არამედ სხვა (მაგ USD ან EUR) ვალუტაში ისტორიული კურსით აღრიცხული ექვივალენტების მიხედვით. ანგარიშების ნაშთების გადაფასება ორივე სააღრიცხვო ვალუტის მიმართ
თვითღირებულება თითოეული საწყობის მიხედვით თვითღირებულება როგორც თითოეული, ასევე ჯგუფური ღირებულების ცენტრის (საწყობის) მიხედვით. შესაძლებელია საგნის საერთო თვითღირებულების თანხლება, მაგალითად საბაჟოზე ან რეგიონში მდებარე რამდენიმე საწყობში.
საქონელს, ორგანიზაციებს და სისტემის პარამეტრებს არ აქვს მახასიათებელი [დღგ-ს ტიპი] სისტემის მფლობელ ორგანიზაციას, საგნებს, დებიტორ/კრედიტორებს აქვთ [დღგ-ს ტიპი], რომლის საშუალებითაც მენეჯერული ოპერაციები თვითონ განსაზღვრავენ საგნის ღირებულებიდან დღგ-ს სიდიდეების გამოთვლას და გამოყოფას.
სამეურნეო ოპერაციები
ერთ ეკრანზე ერთი შეკითხვა ერთ ეკრანზე ბევრი შეკითხვა. ცხრილების თანხლება დამხმარე სიებზე გასვლით.
ტექნიკური განსხვავებები
კლავიატურის თანხლება FI განლაგებაზე კლავიატურის თანხლება KA განლაგებაზე. არ საჭიროებს კლავიატურის დამატებითი დრაივერის ინსტოლაციას
Oris, Geo_times, SPLiteraturuli ფორნტების თანხლება უნიკოდის თანხლება. არ საჭიროებს დამატებითი ფონტების ინსტოლაციას
Topspeed მონაცემთა ბაზა. ქსელში მუშაობის ფაილ/სერვერული ტექნოლოგია. მოსახერხებელია მონაცემთა ბაზის მიგრაციისთვის. SQLCe და MSSQL მონაცემთა ბაზა. ქსელში მუშაობის კლიენტ/სერვერული ტექნოლოგია. ერთ კომპიუტერიან რეჟიმში SQLCe უფრო მოსახერხებელია ვიდრე Topspeed, რადგან გამოიყენება SQL ენა და მონაცემთა ბაზა განლაგებულია ერთ ფაილში. ქსელურ რეჯიმში MSSQL კლიენტ/სერვერული ტექნოლოგია უფრო მდგრადია ქსელური ხარვეზების მიმართ.

- უფრო ვრცლად განსხვავებების შესახებ იხილეთ ორის ბუღალტერია 7-ის სადემონსტრაციო ვერსიაში -