ჩვენ შესახებ - ორისი

ორგანიზაციის მართვის კომპიუტერული სისტემები

+995 32 260 43 43

ka en

ჩვენ შესახებ

კომპანიის მოკლე ისტორია

კომპანია "ორისი" დაარსდა 1992 წელს.

კომპანია უზრუნველყოფს სხვადასხვა ტიპის ორგანიზაციისთვის საფინანსო და სამეურნეო საქმიანობის პროგრამული უზრუნველყოფის დამუშავებას, განვითარებას და შემდგომ მომსახურებას.

კომპანიის სპეციალისტების მიერ სხვადასხვა დროს შეიქმნა და დაინერგა შემდეგი პროგრამული სისტემები

 • უნივერსალური საბუღალტრო და სამეურნეო საქმიანობის აღრიცხვის სისტემა - "ორის ბუღალტერია"
 • საფინანსო და ორგანიზაციული მართვის ინსტრუმენტალური სისტემა (ERP) -"ორის მენეჯერი"
 • საცალო და საბითუმო რეალიზაციის პროგრამული უზრუნველყოფა - "ორის მარკეტი"
 • დისტრიბუციის პროგრამული უზრუნველყოფა - „ორის დისტრიბუტორი"
 • საბანკო სისტემა - BankNet
 • საბირჟო ვაჭრობის მართვის სისტემა - "კავკასიის ბირჟა"
 • სატელეკომუნიკაციო კომპანიის საანგარიშსწორებო სისტემა - TeleNet
 • ფასიანი ქაღალდების რეგისტრაციის სისტემა - "დეპოზიტარი"
 • ავიაბილეთების აღრიცხვის სისტემა - AviaNet
 • საცალო და საბითუმო ვაჭრობის სისტემა - Universe

კომპანიის მიერ შექმნილი პროდუქტები დანერგილია მთელი ქვეყნის მასშტაბით. სისტემები წარმატებით მუშაობს კავშირგაბმულობის, მრეწველობის, ტრანსპორტის, მასმედიის, ვაჭრობის, საბანკო, განათლების, მომსახურების და სხვა სფეროებში.

კომპანიის მიერ დამუშავებული სისტემები ხასიათდება

 • გამოყენების სიმარტივით
 • დანერგვისთვის საჭირო მოკლე პერიოდით
 • საიმედოობით
 • მუდმივი განვითარებით

კომპანიის მიერ შექმნილი პროდუქტები გამოირჩევა მოქნილობით, რაც საშუალებას აძლევს მომხმარებელს ერთი მხრივ, მარტივად გადაწყვიტოს მისთვის კარგად ცნობილი სტანდარტული ამოცანები და მეორე მხრივ, პროგრამის მწარმოებლისგან დამოუკიდებლად მოარგოს სისტემა თავის მოთხოვნებს პროგრამირების პროფესიონალური ცოდნის გარეშე.

კომპანიის პროდუქტების შესწავლა და გამოყენება

კომპანიის მიერ წარმოებული სისტემების სწავლება ჩართულია პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციის, უნივერსიტეტებისა და სხვადასხვა დაწესებულებების სასწავლო პროგრამებში, ასევე ისწავლება სხვადასხვა საბუღალტრო კურსებზე.

კომპანიის პროდუქტების მნიშვნელოვან უპირატესობას წარმოადგენს ის, რომ სისტემის ინტერფეისი სამენოვანია: ქართულ-ინგლისურ-რუსული, რაც საშუალებას აძლევს ქართველი მომხმარებლის გარდა უცხოელ მომხმარებელს, რომელიც მოღვაწეობს და ავითარებს თავის ბიზნესს საქართველოში, წარმატებით აწარმოოს საფინანსო და სამეურნეო საქმიანობა.