ფინანსური ანგარიშგების ფორმები

ორგანიზაციის მართვის კომპიუტერული სისტემები

+995 32 260 43 43

ka en

ფინანსური ანგარიშგების ფორმები

გამოვიდა ორის ბუღალტერია 7-ის ახალი, 7.0.7864 ვერსია, სადაც დაემატა III და IV კატეგორიის ორგანიზაციების ფინანსური ანგარიშგების ციფრული ფორმები.