ცვლილება საქართველოს ბანკის web სერვისში

ორგანიზაციის მართვის კომპიუტერული სისტემები

+995 32 260 43 43

ka en

ცვლილება საქართველოს ბანკის web სერვისში

იმისათვის, რომ საქართველოს ბანკის ვებსერვისით ამონაწერის მიღება ან საგადახდო დავალების გაგზავნა პროგრამის ახალი ვერსიის გარეშე შეძლოთ:


მოძებნეთ C:\Program Files (x86)\ORIS\OrisBank_BOG საქაღალდეში მოძებნეთ ფაილი OrisBank_BOG.exe.config, გახსენით notepad-ით და პორციაში


<!-- New authentification real-->
  <appSettings>
   <add key="CallbackUri" value="https://bonline.ge/"/>


bonline.ge ჩაანაცვლეთ bonline.bog.ge-ით, სხვა სიმბოლოები დატოვეთ უცვლელი.