ორგანიზაციის მართვის კომპიუტერული სისტემები

+995 32 238 43 43

mail@oris.ge

ka en
გადმოწერა

ორის ბუღალტერია 7-ის წინა ვერსიები

Description File Size
ვერსია 7.0.0.878 (11.12.2019) ORIS_ACCOUNTING_7.0.0.878.rar 379MB
ვერსია 7.0.0.930 (10.01.2020) ORIS_ACCOUNTING_7.0.0.930.rar 382MB
ვერსია 7.0.0.1076 (05.03.2020) OA_7.0.0.1076.rar 380MB
ვერსია 7.0.0.1977 (30.03.2020) OA_7.0.0.1977.rar 380MB
ვერსია 7.0.0.1986 (29.04.2020) OA_7.0.0.1986.rar 381MB
ვერსია 7.0.0.2150 (20.05.2020) OA_7.0.0.2150.rar 381MB
ვერსია 7.0.0.2301 (08.06.2020) OA_7.0.0.2301.rar 381MB
ვერსია 7.0.0.2755 (12.07.2020) OA_7.0.0.2755.rar 384MB
ვერსია 7.0.0.3211 (27.07.2020) OA_7.0.0.3211.rar 394MB
ვერსია 7.0.0.3531 (31.08.2020) OA_7.0.0.3531.rar 395MB
ვერსია 7.0.0.4130 (10.09.2020) OA_7.0.0.4130.rar 395MB